Vår verksamhet

På Rinkebyakademien får våra ungdomar möjlighet till personlig utveckling genom att fördjupa sig i olika ämnen i en trygg och uppmuntrande miljö.  Med ett brett nätverk är verksamheten idag en viktig plattform för samarbetspartners både i den privata och offentliga sektorn.

 

Vår verksamhet vilar på tre ben:

• Skola efter skolan

• Mentorskap

• Projekthandledning

 

Skola efter skolan

Genom fördjupningar i ämnen efter behov ger vi högstadieelever möjlighet att läsa både skolämnen och andra ämnen på en högre nivå. Tack vare goda kontakter i näringslivet kan vi utforma våra kurser efter de behov som är aktuella på arbetsmarknaden. Idag undervisar vi ett hundratal engagerade ungdomar på Rinkebyakademien. 

 

Mentorskap

Genom mentorsprogrammet ger vi våra ungdomar möjlighet att komma ut på arbetsplatser, få insyn i olika yrken, prova på arbetsuppgifter och bekanta sig med de sociala koder som finns på en arbetsplats. Syftet är att minska gapet mellan skola och arbetsliv och ge ungdomar egna referenser samt ett användbart nätverk. Vi är alltid måna om att ungdomarna ska känna sig trygga i mentorskapet och att det ska vara av värde för båda parter. 

 

Projekthandledning

Rinkebyakademien erbjuder även handledning till ungdomar som har gått vidare till gymnasiet. Vi ger vägledning vid projektarbeten och hjälper ungdomar som till exempel vill utveckla sina egna produkt- eller företagsidéer. Här är vårt breda kontaktnät en stor tillgång.