Bli en del av oss

Vårt mål är att bygga en bro mellan skola och arbetsliv. Som samarbetspartner kan du eller ditt företag vara med och stärka våra ungdomars möjlighet till att bli en viktig del av framtidens arbetsmarknad.

 

Vi är både tacksamma och stolta över våra samarbetspartners. Med engagerade företag i ryggen kan vi tillsammans identifiera behov på arbetsmarknaden, utforma nya kurser och göra undervisningen mer verklighetsanpassad. Genom att bli sponsor bidrar ditt företag till att finansiera verksamheten på Rinkebyakademien och gör därmed vårt värdefulla arbete möjligt.

   

Bidra genom att inspirera

Även du som privatperson kan bli samarbetspartner genom att ansöka till vårt mentorsprogram. Som mentor fungerar du som vuxen förebild och ger samtidigt en ungdom möjlighet att upptäcka verklighetens arbetsliv.

 

Vill ni veta mer om hur ni kan bli en del av Rinkebyakademien och driva verksamheten ytterligare framåt, kontakta oss per e-post eller telefon.