Om oss

Vi på Rinkebyakademin arbetar aktivt för att minska avståndet mellan skola och arbetsliv. Tack vare ett brett nätverk av samarbetspartners från både den privata och offentliga sektorn kan vi hjälpa ungdomar i Järvaområdet att lättare ta sig in på arbetsmarknaden.

 

Rinkebyakademien grundades vintern 2008/2009 och bedriver idag ämnesfördjupning och mentorskap för ungdomar mellan 13 och 18 år.

 

Vägen mot arbetslivet

Genom mentorskapsprogrammet guidar vi våra ungdomar in i vuxenvärldens arbetsliv och lär ut sociala koder, regler och färdigheter som de behöver som framtidens arbetstagare eller arbetsgivare. I skolan efter skolan ger vi högstadieelever möjlighet att fördjupa sig i vissa ämnen som matematik, entreprenörskap, presentationsteknik, retorik, ekonomi m.m. Vi har även andra verksamheter såsom tjejverksamhet, studiebesök, studieresor och fritidsaktiviteter.

 

Behov i utsatta områden

Rinkebyakademien verkar i områden där många barn och unga växer upp utan den självklara ingång till arbetslivet som föräldrarnas jobb vanligtvis utgör. Tillsammans med våra samarbetspartners inom skola och näringsliv arbetar vi för att förbättra kontakten mellan ungdomar och arbetsmarknaden samt hjälpa ungdomar i deras yrkesval.