15

January 2013

Rinkebyakademien, en akademi att inspireras av

Vi på Rinkebyakademien är stolta över att vi med ideella krafter och finansiellt stöd från Järvalyftet kunnat skapa en stadig plattform för många av Järvas ungdomar. En plattform och modell som bygger på mentorskap, entreprenörskap, innovationstänkande, Skolan efter Skolan och framförallt en stark samverkan mellan skola och näringsliv. Rinkebyakademiens långsiktiga incitament är att sprida erfarenheten om hur viktigt det är att ungdomar i tidig ålder får en koppling till arbetslivet. Vi har besökt skolor, företag och ambassader, medverkat i rikstäckande sammankomster och fört dialog med diverse institutioner.

 

Bredängsskolan i Skärholmen och Utbildningsförvaltningen är ett exempel på några av de som vi har varit i kontakt med och vid ett flertal tillfällen diskuterat Rinkebyakademiens modell. Tack vare Stadshusets och Söderortsvisionens finansiering har Bredängsakademien blivit möjlig. Där syftet, liksom vårt, är att skapa en samverkan mellan skolan och näringslivet. Detta tyder på att det finns ett stort behov av att skapa en brygga mellan skolan och näringslivet och att våra visioner om en permanent verksamhet bör förverkligas. Vi är därför väldigt stolta över att Bredängsskolan har inspirerats av vår modell.

 

Detta är ett erkännande för verksamheten och ett tecken på att den behövs i flera delar av landet. Med detta som facit hoppas och önskar vi att Stockholm stad tar den pågående dialogen om att omvandla Rinkebyakademien till en permanent verksamhet på allvar. Vi vill rikta ett stort tack till våra mentorer och samarbetspartners som stöttar och motiverar oss och våra ungdomar, men som också utgör en bärande kraft för verksamhetens utveckling. Med ett nytt år i sikte ser vi fram emot att kunna ta emot fler ungdomar och skapa nya förutsättningar för dem.