1

February 2013

Göta Priset

Med stolthet kan vi på Rinkebyakademien meddela att vi och 48 andra projekt har nominerats till GötaPriset. Vi har under hård konkurrens valts ut bland 241 bidrag och i november kommer våra representanter att medverka vid Kvalitetsmässan i Göteborg för att presentera Rinkebyakademien.