21

May 2014

Artikel i Metro om Rinkebyakademien

En artikel om Rinkebyakademien i Metro den 21 maj 2014 som behandlar några av de utmaningar Rinkebyakademien ställts inför på senare tid.

Läs hela artikeln här >